Aasan Usool-e-Tafseer By  Maulana Khalid  Saifullah rehmani

Aasan Usool-e-Tafseer By Maulana Khalid Saifullah rehmani

قرآن مجید کی جمع و تدوین اور مختلف عہد مین ہونے والی تسہیل تلاوت
کی مساعی،تفسیرقرآن کی تعریف،عہد بہ عہداس علم کاارتقاءاورمختلف منہج